Rekrutacja OREW w Miąskowie

Uwaga – nabór trwa !!!

Mamy dla Was dobrą wiadomość! 🤭 👍🏻

NABÓR TRWA !!! 💚🙂🍀🌞 ZAPRASZAMY DZIECI DO NASZEJ OŚRODKOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GRUP REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, PRZEDSZKOLA, ZAJĘĆ Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, INDYWIDUALNEJ TERAPII DOMOWEJ. Realizujemy też PROGRAM PFRONU 25+
dla niepełnosprawnych po 25 roku życia.

NOWOŚĆ !!! INDYWIDUALNA TERAPIA DOMOWA.
Przeznaczona dla osób, które posiadają orzeczenie o potrzebie zajęć indywidualnych rewalidacyjno-wychowawczych, a których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki.
Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych 
w orzeczeniu oraz w sposób uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego lub szkolnego – dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
Orzeczenie to wydawane jest przez Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.
Jednocześnie zgodnie z § 5 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.09.2017 r. indywidualne zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone również w naszej placówce.
Jeżeli Państwa dziecko posiada orzeczenie o realizowaniu kształcenia specjalnego, orzeczenie o realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinię o wczesnym wspomaganiu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
602 777 869

Każde stanowisko PRACY Z DZIECKIEM i pomieszczenie jest zdezynfekowane i OZONOWANE. Zapewniamy dostęp do środków ochrony 💪🏻 
Cały czas ulepszamy to miejsce i staramy się aby pobyt u nas był przyjemny i bezpieczny dla Waszych pociech!👌🏻
Wszelkie zajęcia, pobyt, oraz transport dziecka do Placówki jest NIEODPŁATNY‼️
⬇️
Sprawdzamy, czy dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Jeśli tak,
⬇️

Sprawdzamy, czy w orzeczeniu (zazwyczaj na drugiej stronie) jest informacja o zdiagnozowaniu u dziecka niepełnosprawności sprzężonej.

Jeśli tak,
⬇️

Sprawdzamy czy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim). 

Jeśli tak,
⬇️ 
to Państwa dziecko może uczęszczać do placówki OREW Zielona Wyspa👍

Zachęcamy wszystkich rodziców do skontaktowania się
pod numerem telefonu
602 777 869 
aby dowiedzieć się szczegółowych informacji, a także obejrzeć przyjazny budynek Zielonej Wyspy 🤗🤗

Czekamy na Was! .

Podziel się stroną z innymi, naciśnij poniższy przycisk !!!

Theme: Overlay by Kaira