Integracyjne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „MONTESSORI ZIELONA WYSPA”
na ulicy Witosa 11 i Brodowskiej 23 w Środzie Wlkp. 

O nas 

Jesteśmy czymś więcej niż zwyczajnym przedszkolem i żłobkiem !
Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku Optymalny Rozwój
i Edukację wybierz Integracyjne Niepubliczne Przedszkole i żłobek
„Montessori Zielona Wyspa”.

Przedszkole nasze zapewnia Opiekę, Zabawę i Edukację opartą
o pedagogikę Montessori. Jest to  najlepsza metoda edukacji dzieci
w wieku przedszkolnym. Wymaga ona dużej kreatywności
od wychowawców jak
i od wychowanków, dzięki temu jest najskuteczniejszą
i najefektywniejszą metodą uczącą myślenia i 
samodzielności dzieci.

Naszą misją jest prowadzenie placówki tworzonej z sercem, rozmysłem
i pasją, zapewniającą edukację oraz przygotowującą dzieci do życia
 w społeczeństwie poprzez wspieranie ich naturalnego rozwoju, zgodnie
z założeniami pedagogicznymi Marii Montessori.

Główna, przewodząca myśl koncepcji Marii Montessori brzmi:
„Pomóż mi zrobić to samemu”. 
Montessori pojmowała pedagogikę jako „pomoc dziecku”, jednakże to ono powinno działać samo. Celem wychowania jest samodzielność. Pozycja dorosłych jest określona, mogą jedynie wspierać dziecko w rozwoju. Nie mogą nic przyspieszać, ani utrudniać. Aby w dziecku mogła rozwijać się samodzielność potrzebna jest wolność. Wolność działania i ponoszenia odpowiedzialności (biorąc pod uwagę prawo do wolności innych ludzi).

 Podejście do dziecka powinno być indywidualne, tak aby opieka uwzględniała wszechstronne uzdolnienia, a zarazem likwidowała słabości 
i zaległości. Oczywiście to bardzo ogólne założenia 🙂

Co zapewniamy

– realizację Programu Edukacyjnego i Wychowawczego metodą Montessori, który oparty jest na podstawie programowej MEN
i zawiera się w pomocach rozwojowych

– w przeciwieństwie do innych przedszkoli i żłobków, małe grupy
(2 opiekunów)
w których wychowawcy realizują opiekę i edukację, także w trakcie zabaw, które ukierunkowane są na kreatywność i rozwój dzieci

– indywidualne i holistyczne podejście do dziecka

– dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizujemy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany przez zespół specjalistów

– bogatą oferta zajęć dodatkowych: języka angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia żeglarskie, pierwsze kroki szachowe, tenis, sensoplastyka, profilaktyka logopedyczna, joga, elektronika, robotyka.

– nowoczesne, przestronne, bogato wyposażone sale i gabinety specjalistów

– wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i zajęcia specjalistyczne
w zakresie: Integracji Sensorycznej, terapii ręki, terapii wzroku, terapii słuchu, aromaterapii, fizjoterapii, logopedii, dogoterapii, alpakoterapii, hortiterapii

– opieka psychologiczna i pielęgniarska;

– zdrowe żywienie

 – warsztaty, instruktaże, turnusy dla rodziców i dzieci

Aktualności na Facebook.

Filmy z naszej działalności

Montessoriańskie Studio Nagrań

Żłobek i przedszkole

Przedszkole i Żłobek

Montessoriańskie Studio Nagrań

Mikołajki 2021

Dzień Babci i dziadka 2022

Mikołajki 2021

Filia przedszkola ul. Brodowskiej 23

do kwietnia 2021 rok

Dzień Babci i Dziadka

Lekcja muzyki

Rozwój wymaga zmian

Reklama Przedszkola

Piknik przedszkola i żłobka

Ferie z Akademią Rozwoju i Nauki Zielona Wyspa

Jasełka

Mikołajkowa Nocowanka na ul. Brodowskiej 23

Oddział na ul. Brodowskiej 23

Zajrzyj na naszą stronę 🙂

U nas dużo się dzieje

Rozpoczeliśmy 2021 rok

Listopad 2020

Codzienne życie Montessori

Podziel się stroną z innymi, naciśnij poniższy przycisk !!!

Archiwa
Theme: Overlay by Kaira