Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy ZIELONA WYSPA

z oddziałem wczesnego wspomagania

O nas

Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy Zielona Wyspa powstał z misją pomocy dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ponieważ dzieci te wymagają kompleksowej opieki w warunkach dostosowanych do ich potrzeb, umożliwiamy im realizację obowiązku szkolnego
w formie zajęć kształcenia specjalnego na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jesteśmy edukacyjną, niepubliczną placówką przeznaczoną dla dzieci
i młodzieży w wieku od 3 – 25 roku życia
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym ze sprzężeniami oraz niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim.

Podstawą pracy z dzieckiem jest diagnoza psychofizyczna, psychospołeczna i intelektualna funkcjonowania dziecka
w oparciu o obserwację oraz przeprowadzany proces diagnostyczny i wywiad z rodzicami.

Wszystkie zajęcia rewalidacyjno – edukacyjno – wychowawcze oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbywają się bezpłatnie.

Dowóz uczniów do placówki, podlegającym realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zapewniają nieodpłatnie gminy, na terenie których dziecko zamieszkuje – na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów ucznia.

W ramach działalności zespół OREW-u prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zajęcia edukacyjne to: wczesne wspomaganie, roczne przygotowanie przedszkolne, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia specjalistyczne.

Zajęcia specjalistyczne w zakresie: Integracji Sensorycznej, terapii ręki, terapii wzroku, terapii słuchu, aromaterapii, fizjoterapii, logopedii, dogoterapii, alpakoterapii, hortiterapii. 

Zapewniamy opiekę psychologiczną i pielęgniarską.

Ośrodek ten posiada nowoczesne, przestronne, bogato wyposażone sale
i gabinety specjalistyczne.

Co zapewniamy

-kształcenie specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami 7-24 lat,
w tym dzieci z: zespołem Downa, MPD,
z Autyzmem, zespołem Aspergera  i inne

– zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

– Wczesne Wspomaganie Rozwoju

– Indywidualną Terapię Domową

– indywidualne zajęcia specjalistyczne
i rewalidacyjne z: fizjoterapeutą, logopedą, pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, tyflopedagogiem

– opiekę psychologiczną i pielęgniarską

– zdrowe żywienie

– warsztaty, wykłady, turnusy terapeutyczne

– specjalistyczne i bogato wyposażone sale, ogród sensoryczny,
Salę Doświadczania Świata

– Integracja Sensoryczną, Dogoterapię, Arteterapię, Aquaterapię, AAC,
Terapię Ręki, Terapię Wzroku i Słuchu, Aromaterapię

Aktualności OREW na Facebook

Filmy z naszej działalności

Jasełka

Mikołajki 2021

5 lat Zielonej Wyspy

Dużo się dzieje

Dzień Babci i Dziadka

Gaszyn Chalange

Reklama OREW w Miąskowie

Ostatnio trochę się działo

Podziel się stroną z innymi, naciśnij poniższy przycisk !!!

Theme: Overlay by Kaira